Ilya PODPOLNYY (Israel)

Name: Ilya PODPOLNYY
Nationality: Israel
Year of birth: 1994
Hobby:
Sport career started:
Coach:
Homepage:
Results profile Isr